תיאטרון חיפה - עונת המנויים!

שם מנוי שורות מספר הצגות
מנוי קלאסי - אולם 1-15 7
מנוי קלאסי - אגפים ואולם עליון 1-4 7
מנוי קלאסי - אולם עליון 5-11 7
מנוי פתוח לבחירה   5

 

תיאטרון חיפה - פבזנר 50 - 04-8600500