לוגו בהצדעה

 

 

תקנון אתר "בהצדעה"

א. כללי

אתר "בהצדעה" הוקם ביוזמת משרד הביטחון וצה"ל, על מנת להעמיד לרשות חיילים משרתי מילואים פעילים וחיילים משוחררים, אפשרות ליהנות מהטבות שונות ובכלל זה את האפשרות לרכוש מוצרים ושירותים בהנחה.

 1. החל מה - 15/10/2017 התשלום באתר בהצדעה ניתן לזכאים באמצעות כרטיס אשראי בהצדעה. כרטיס אשראי בהצדעה הניתן בחינם על ידי חברת האשראי  max לכל תקופת הזכאות ללא דמי עלות או חבר. כדי שהאפשרות לרכישה תפתח  לבעל הזכאות, עליו לבצע בקשה להוציא כרטיס אשראי על שמו מחברת האשראי MAX. באם חברת האשראי מסרבת מכל סיבה שהיא להוציא אשראי על שם בעל הזכאות – המערכת תתעדכן על כך כ 2-5 ימי עסקים לאחר הבקשה ויתאפשר לזכאי לשלם בכל כרטיס אשראי אחר שיש ברשותו.
  להזמנת  כרטיס אשראי בהצדעה >
  https://bit.ly/3grUAdc

  האתר יפתח לרכישה באמצעות כרטיס אשראי בהצדעה כ 2 ימי עסקים ממועד הפעלת הכרטיס על ידי בעל הזכאות.
 2. הפעילות והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה.
 3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות.
 4. רכישת שירות, או מוצר ו/ הסתייעות בשירותי האתר באתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

 

ב. הגדרות

 1. האתר - אתר בהצדעה, שהוקם ביוזמת משרד הביטחון, האגף והקרן לחיילים משוחררים וצה"ל, אגף כוח אדם ומופעל על ידי חברת "נולדג’ פור אול ".
 2. זכאי - משרת מילואים בשירות פעיל, או משוחרר משירות חובה בצה"ל, כהגדרתם על ידי אכ"א בצה"ל, המחזיק בכרטיס אשראי בהצדעה מטעם max ומשלם באמצעותו.
 3. זכאי מסורב כרטיס אשראי - משרת מילואים בשירות פעיל, או משוחרר בכבוד משירות חובה בצה"ל, כהגדרתם על ידי אכ"א, שפנה  ל max להנפקת כרטיס אשראי בהצדעה וסורב על ידם יוכל לשלם באמצעות כרטיס אשראי אחר שיש ברשותו, לאחר עדכון אוטומטי המבוצע עד 5 ימי עסקים מיום הסירוב.
 4. תעודה  - תעודה המשמשת לזיהוי הזכאי. למשרתים בשירות מילואים פעיל - תעודת חוגר או קצין מילואים ולחייל משוחרר – תעודת שחרור בכבוד  מצה"ל.
 5. המשרד - משרד הביטחון.
 6. החברה -  נולדג' פור אול בע"מ מרח' אימבר 14, פתח תקווה ו/או מי מטעמה.
 7. בית העסק/ספק - בית העסק או הספק המעניק לזכאים הטבה ו/או שירות במסגרת אתר זה.
 8. לקוח - זכאי הגולש באתר ו/או הרשום באתר.
 9. מאגר המידע – מאגר מועדון בהצדעה הפועל לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עם חברי המועדון, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, סטטיסטיים ומסחריים, לרבות עיבוד, ניתוח ואפיון המידע, וכן לשם דיוור ישיר של עדכונים, הצעות, הטבות ולשם מימוש מטרות אלו. מס‘ מאגר מידע – 700028775.
 10. הטבות - מוצרים ו/או שירותים ו/או נכסים ו/או זכויות המוצגים באתר והמסופקים על-ידי בית העסק ללקוח.
 11. התקנון - תקנון זה.
 12. פעולה - כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר או שירות המוצעים למכירה באתר.
   

ג. מהות האתר

 1. השימוש באתר מותר אך ורק לזכאים: חיילי מילואים פעילים ומשוחררים בכבוד משירות חובה בצה"ל כהגדרתם לעיל. הזכאות לאתר נקבעת על ידי צה"ל.
 2. משרד ביטחון פרסם מכרז להפעלת האתר, והעמיד תקציבים לסבסוד המוצרים והשירותים המוצעים לזכאים. בתוך קביעה של כללים למכירה ולמתן השירותים האחרים המוצעים באתר.
 3. האתר מופעל על ידי חברת "נולדג' פור אול" (להלן החברה) שזכתה במכרז שפרסם המשרד והיא מחויבת לעמוד בתנאי המכרז ובכללים האחרים שקבע המשרד.

 

ד. אחריות

 1. משרד הביטחון וצה"ל אינם צד לעסקה ו/או להטבה ואינם נושאים בשום אחריות הקשורה לביצוע העסקה.
 2. המוצרים והשירותים המוצגים באתר, מוצעים על ידי בתי העסק והספקים השונים והם האחראים הבלעדיים לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה בזירת המכירות בכל הנוגע למוצרים, או לשירותים.
 3. הספקים נושאים באחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, כשנדרשים, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת למוצרים, במקרים שתעודה כזו אכן נדרשת.
 4. על פי החוזים בין החברה לספקים, הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1891 והתקנות שהוצאו מכוחו.
 5. המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיוצא בזה.
 6. השירותים והמוצרים מוצעים לשימוש כמות שהם (AS IS) לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולתו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו. זאת למעט מקרים שבהם הייתה הטעיה בתיאור השירותים ותכונותיהם.
 7. הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר הנרכש.
 8. במקרה של רכישת מוצרים פגומים, זכאי הלקוח להחליפם או להחזירם ולקבל את כספו בחזרה, כמפורט בתקנון זה.
 9. הספק לא יהיה אחראי על התקנה של מוצר המחייב התקנה של טכנאי והתבצעה על ידי הלקוח.
 10. במקרים בהם הרכישה נעשית באמצעות החברה. על אף שהאחריות מוטלת על הספק תטפל החברה בתלונות הלקוחות.
 11. במקרים שבהם הרכישה נעשית ישירות מול בתי עסק ו/או ספקים, מוטלת האחריות ישירות על בתי העסק והספקים, הנוגעים בדבר. במקרה של תלונה יתבקש הלקוח לפנות ישירות לבית העסק, או לספק. החברה תסייע בידי הלקוח למצות את התלונות ולהגיע לפתרון משביע רצון.
 12. למען הסר ספק, המידע בדבר זכאותך לחברות במועדון "בהצדעה" מצוי במאגרי צה"ל ובאחריות משרד הביטחון. מפעילת המועדון, חברת נולדג' פור אול, איננה קובעת בדבר זכאותך כאמור.
 13. במידה ואינך זכאי ו/או חדלת להיות זכאי מלהיות חבר במועדון, באחריותך להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של ההודעות, ע"י לחיצה על קישור "הסר" באמצעי המדיה שנשלח אלייך.
   

ה. הרשמה לאתר, הגנת פרטיות ושימוש במידע

 1. לשם כניסה לאתר נדרש הזכאי להזדהות באמצעות מספר אישי ומספר תעודת קצין או חוגר מילואים או מספר רישיון נהיגה.
 2. לצורך השימוש באתר ואבטחת האספקה של מוצרים ושירותים נדרש הזכאי למסור את פרטיו שיאפשרו לקיים עמו קשר לתאום ואישור האספקה. המדובר בפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון סלולרי וכתובת.
 3. לצורך קבלת מידע פרסומי הזכאי רשאי לסמן כי ברצונו לקבל מידע פרסומי לגבי הטבות המועדון. במידה ואיננו מעוניין בכך , עליו לסמן שאיננו מעונין לקבל פרסום ו/או לבקש להסיר עצמו באמצעות הנחיות הפרסום להסרה שישלחו אליו
 4. כן יתבקש הזכאי לספק פרטים נוספים, במטרה להתאים את זכאותו למצבו הדמוגרפי (לדוגמא: מצב משפחתי ומספר הילדים, על מנת להבטיח זכאות שתאפשר כניסה מוזלת עם בני המשפחה לאתרי האטרקציות).
 5. בעת ביצוע פעולה באתר, יידרש הזכאי להקליד מספר ת.ז, את מספר כרטיס אשראי בהצדעה ואת המספר המזהה שבגב כרטיס האשראי. "זכאי מסורב כרטיס אשראי" יידרש להזין את פרטי כרטיס אשראי האחר שברשתו. נתונים אלו לא ישמרו במאגר המידע וימחקו לאחר השלמת הפעולה.
 6. הזכאים יכולים, לבחירתם, לשמור את פרטיהם האישיים באתר לצורך נוחיות בכניסות הבאות למערכת.
 7. פרטי הרכישות שיבוצעו, יישמרו במאגר המידע לצורך מעקב על הרכישה, מתן שירות לקוחות ומטרות המאגר.
 8. מוקד השירות לא יעביר את הפרטים האישיים שירשמו באתר לאף גורם אחר זולת לספקים של מוצרים או שירותים שנרכשו וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעו באתר. להשלמת ביצוע פעולות רכישה כגון מנויי מטמון, מנויי קאונטרי, מנויי חדרי כושר, מנויי תיאטרון וכל מנוי אחר או לחילופין כל רכישה הדורשת את זיהוי הזכאי, יעביר מוקד השירות גם את מספר תעודת הזהות של הרוכש לספק על מנת שהספק ישלים את תהליך הרכישה.
 9. החברה מפעילה אמצעי אבטחה מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, מאחר ולא ניתן למנוע שיבושים באופן מוחלט, הרי ההסכמה לתקנון זה משמעה שלרוכש לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה, או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 10. האמור לעיל לא חל במקרה שבו התקלה כאמור נובעת ממחדל, או רשלנות של החברה מי מעובדיה, או הפועלים מטעמה, לרבות הספקים.
 11. לזכאי ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה, לרבות אלה הנובעים מפעילותו באתר, ישמרו במאגר המידע וישמשו את החברה למטרות המאגר המפורטות לעיל ובכלל זה על מנת להציע לו מבצעים, הטבות ועדכונים.
 12. הזכאי מתיר בזאת לחברה לעשות שימוש במידע ולפלח אותו במטרה להציע הטבות המותאמות לנתוני אוכלוסיות הזכאים.
 13. החברה מחויבת לשמור את המאגר ופרטי הזכאים בהתאם לחוק מאגרי מידע ולא להעביר את פרטי הזכאים לצד ג', זאת למעט במקרה בו התקשרה החברה עם ספק לצורך קבלת שירות הכרוך במתן גישה למאגר המידע שלה, בהתאם לדין, ובכפוף להוראות תקנון זה.
 14. ידוע לזכאי, כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע לחברה, למעט מסירת חלק מהמידע הנדרש להוכחת זהותו וכתנאי לקבלת הטבות ו/או לשימוש באתר ו/או מידע הנדרש למתן שרותי המועדון. יחד עם זאת יתכן שבהעדר נתונים לא יתאפשר לטפל בהזמנות ובפניות הזכאים.

 

ו. המידע המוצג באתר על ההטבות והמוצרים

 1. הזכאים מתבקשים לעיין ב"דף ההטבה" שם יפורטו מעת לעת תנאים ספציפיים ומחייבים בקשר לכל הטבה ובכלל זה כמות ההטבות המוצעות, תוקף ההטבה ומגבלות הרכישה החודשיות, כאשר מגבלות שנתיות יפורטו בהמשך בתקנון זה.
 2. המידע המופיע באתר נמסר על ידי בתי העסק המציעים את השירותים - החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא את נכונות הנתונים, אולם היא אינה אחראית לנכונות המידע הנמסר על ידי הספקים לגבי המוצרים או השירותים, טיבם, איכותם, מחיריהם, כמותם במלאי, מועדי אספקתם, אחריות, מפרט טכני וכיוצא בזה.
 3. תיאור ההטבה ו/או השירות ו/או המוצר המופיע באתר עשוי להיות חלקי בלבד. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים להטבה ו/או לשירות ו/או למוצר המבוקש יש לפנות, לפי העניין, לבית העסק ו/או לחברה.
 4. רשימת/ות הסניפים המשתתפים יכולה/ות להשתנות מעת לעת ומשכך מומלץ ליצור קשר עם הרשת/הסניף בטרם ההגעה למקום.
 5. החברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח מחירים נמוכים, אולם מחיר ההטבה אינו בהכרח המחיר הנמוך ביותר הקיים לגבי אותה הטבה, ובאחריות הלקוח לבדוק ולערוך השוואת מחירים, בטרם שימוש בהטבה.
 6. התמונות המתארות את ההטבות נועדו להמחשה בלבד.
 7. אין באמור באתר ובמידע הכלול בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת מוצר ו/או לשימוש בהטבה כלשהיא ו/או לביצוע פעולות.
 8. הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1891, ו/או חוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו – 6891.
 9. באירוע / מופע סגור ניתן לממש אך ורק בתאריך שמצוין באתר.
 10. אין כניסה עם נשק לאירועי תרבות ומוסיקה עפ״י הנחית האולמות והפקות המופעים.

 

ז. מגבלות רכישה באתר

 1. מגבלות הרכישה נקבעו, בהתחשב במגבלות התקציב שנקבע על-ידי משרד הביטחון וצה"ל, במגמה לאפשר למספר גדול ככל האפשר של זכאים ליהנות מההטבות המוצעות במסגרת המועדון.
 2. מגבלות אינן חלות על מבצעים. לכל מבצע תקבע ותפורסם הגבלה בנפרד.

קטגוריה

מגבלת מלאי מינימאלי

מופעים והצגות

3000

אטרקציות

9000

ארוחות / שוברי ארוחות

3000

בתי מלון

100

צימרים

40

בתי קולנוע

5000

ספא

1000

ספורט / חדרי כושר

40

מנויי בריכות

200

בריכות - כרטיסי כניסה

200

באולינג

100

אקסטרים

5

ספרים

80

מנויי תיאטרון

20

סדנאות

30

צרכנות

300

קופוני צרכנות

200

טיולים

15

מנויי כדורגל

10

שוברי הצגות

5

3. הזכאות הינה לפי שנה קלנדרית מהראשון לינואר ועד ה-31 לדצמבר של אותה שנה

קטגוריה

מגבלת רכישה שנתית

אטרקציות

30

אכסניות

2

צימרים

2

אקסטרים

15

ארוחות

25

באולינג

25

כרטיסים בודדים לבריכות

30

כרטיסיות בריכות

2

בתי מלון

2

בתי קולנוע

30

טיולים

10

כיופים ואתרים

5

מופעים והצגות

35

מנויי כדורגל

2

מנויי תיאטרון

2

מנויים

2

סדנאות

10

ספא

5

ספורט

2

ספרים

15

קולנוע ללא הגבלה

24

שוברי הצגות

15

 

 

קטגוריה

מגבלת רכישה חודשית

אטרקציות

5

צימרים

לפי מגבלה שנתית בלבד

אקסטרים

5

ארוחות

5

באולינג

5

כרטיסים בודדים לבריכות

5

כרטיסיות בריכות

לפי מגבלה שנתית בלבד

בתי מלון

לפי מגבלה שנתית בלבד

בתי קולנוע

5

טיולים

לפי מגבלה שנתית בלבד

כיופים ואתרים

5

מופעים והצגות

4

מנויי כדורגל

לפי מגבלה שנתית בלבד

מנויי תיאטרון

לפי מגבלה שנתית בלבד

מנויים

לפי מגבלה שנתית בלבד

סדנאות

2

ספא

5

ספורט

לפי מגבלה שנתית בלבד

ספרים

5

שוברי הצגות

5

4. ניתן לבטל או להאריך שוברי ארוחות / אטרקציות שנרכשו ולא מומשו, לטובת הארכה יש לפנות למוקד שרות הלקוחות באמצעות ה"צור קשר" באתר. במידה ויחולו שינויים במחירים, יתכן ותהיה דרישה להשלמת תשלום.
5. יתכנו שינויים מעת לעת בסניפי הרשתות שבהסדר. מומלץ להתעדכן באתר.

 

ח. אספקת המוצרים/הטבות

 1. יש להקפיד ולמלא את פרטים מדויקים ועדכניים באתר, הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז - 1977 ו/או בכל דין.
 2. היה ובעת ביצוע ההזמנה נמסרו פרטי זיהוי שגויים שגרמו להחזרת המוצרים/ההטבות לספקים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 3. אספקת המוצרים/הטבות תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
 4. מועדי האספקה להן מתחייבים הספקים מצוינים בתיאור ההטבה לכל מוצר. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א-ה למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את מועד האספקה.
 5. לתשומת לב הלקוחות! מוצרים הנשלחים לבית הלקוח יסופקו באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל וישלחו לכתובת המוזנת באתר בפרטים האישיים, אלא אם צוין אחרת בפניה דרך צור קשר באתר בהצדעה. אספקת המוצרים / ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה.
 6. החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם כדוגמת: שביתות / השבתות, תקלות במערכת המחשוב / במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר וכיוצא בזה) אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים הן הספק והן חברת נולדג’ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
 7. המוצרים/ההטבות השונות יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל, מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל ישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.
 8. זמני האספקה של מוצרים/ההטבות שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקשה על ידי הספקים ואינם בשליטתם בביצוע הרכישה מצהיר הלקוח כי לא תהיה לו כל טענה נגד מי מהספקים עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
 9. אספקת המוצרים/ההטבות באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד הבית. והיה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק וימצא פתרון חליפי המקובל על 2 הצדדים.
 10. במקרה של הובלה חריגה (כגון: הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות / מעלית, הובלה שנדרש מכשיר מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות תחול עלות הובלה במלואה על הלקוח. יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
 11. שינוי כתובת למשלוח – ניתן לבצע 24 שעות לפני ביצוע ההזמנה למוצר באתר,  באופן עצמי בעמוד פרטים אישיים באתר.

 

ט. מחירים ותשלומים

 1. החיוב בגין רכישות יתבצעו באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו ימסור הלקוח, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.
 2. חברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ הינה בגדר "שלוח" של הספקים המוכרים מוצרים ו/או מספקים שירותים ויש להתייחס לחברה כמי שנותנת שירות לספקים בלבד, ומשכך פועלת עפ"י סעיף 17 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975. לפיכך, החברה מפיקה קבלות ו/או אישורי הזמנה בלבד לרוכשים באתר ו/או מהחברה ולא מפיקה חשבוניות מס.
 3. אירוח במלון הוא שירות, ומועד הוצאת החשבונית במקרה של שירות הוא רק לאחר קבלת התמורה. במקרה זה-התמורה היא האירוח, ורק לאחריו תונפק חשבונית .
 4. בכפוף לאישור המשרד, יהיו הספקים והחברה רשאים לשנות את גובה דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר המפורסם באתר בעת שיושלם תהליך ההזמנה.
 5. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 6. מחירי הקופה מפורסמים ומעודכנים על ידי בית העסק.
 7. מחירי הקופה הינם כפי שנמסרו על ידי בית העסק ובאחריות חברת א.ר. נולדג’ פור אול בע”מ בלבד.
 8. בהזמנה עבור מוצרים ושירותים הנקובים במטבע חוץ, כגון: טיסות, ונופשים בחו”ל, יחושב שער הדולר על פי שער המזומנים הגבוה ביום ביצוע ההזמנה, אלא אם נאמר אחרת.

 

י. מדיניות תשלום בכרטיס אשראי בהצדעה

לא ניתן לשלם על טעינת כרטיס הרשתות בתשלומים.  

התשלומים אינם כוללים ריבית ו/או הצמדה

מ 150 ₪ - 2 תשלומים

300 ₪ - 3 תשלומים

500 ₪ - 4 תשלומים

700 ₪ - 5 תשלומים

900 ₪ - 6 תשלומים

1200 ₪ - 7 תשלומים

1400 ₪ - 8 תשלומים

1600 ₪ - 9 תשלומים

1800 ₪ - 10 תשלומים

2000 ₪ - 12 תשלומים

* למעט מופעים, הצגות, תערוכות, כרטיס רשתות נטען (נופשונית) ואתרים חיצוניים המקושרים לאתר

 

יא. ביטול רכישה והחזרת מוצרים

 1. במקרה בו המוצרים לא היו תקינים בעת קבלתם על ידי הלקוח, לא יחויב הלקוח בדמי משלוח, אריזה ודמי החזרה או דמי טיפול.
 2. לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. זאת למעט מוצרים שהתברר שהם פגומים, במקרה של מוצר פגום ישלח הלקוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבל ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל את פניית הלקוח הספק ישלח אל הלקוח שנית את המוצר על פי הזמנתו המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.
 3. לא ניתן להחליף ולבטל שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה מיום הזמנת השירות. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 ג’. לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א - 1981.
 4. לא ניתן לבטל שובר שאבד או נפגם, אובדן שובר הינו כאובדן כסף מזומן ולא ניתן יהיה לקבל חזרה את שווי השובר הנרכש.
 5. תיאטראות, מופעים והצגות -

6. ביטול רכישה יעשה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן ו/או כל דין אחר.

 

יב. זכויות קנין

 1. המותג בהצדעה והלוגו המופיעים באתר זה, נמצאים בבעלות הבלעדית של המשרד ואין להעתיקם או לעשות בהם שום שימוש אחר בלא קבלת אישור מפורש לכך בכתב מהמשרד.
 2. המשרד נתן לחברה רשות שימוש במותג לצורך הפעלת האתר והפעולות השונות הנדרשות לקידומו.
 3. שאר פרטי המידע והסמלים המופעים באתר הם רכוש החברה ו/או בתי העסק והספקים המעניקים את ההטבות ומספקים את המוצרים, או השירותים הם סימני מסחר קנייניים של החברה ו/או של בתי העסק ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.
   

יג. חילוקי דעות

 1. חילוקי דעות לגבי מימוש כל התנאים הנכללים בתקנון זה ולא הושגה הסכמה בין הצדדים, יועבר הנושא להחלטתו של מנהל היחידה לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, או מי שימונה על ידו .
 2. החלטתו של המנהל תהיה סופית.

 

יד. דין שיפוט

 1. הדין החל על העסקות המתבצעות באתר וכן ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

 

טו. שאלות ובירורים

קובץ שאלות תשובות נפוצות >> לחצו כאן
לבירורים ולשאלות ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בדרכים אלו:

1. צור קשר באתר, ממוקם תחת לשונית שירות לקוחות  (בחלק העליון של האתר) ופעיל רק במחשב (דפדפן כרום).
2. בטלפון 072-2585685 שעות פעילות המוקד: ימים א-ה בין השעות 9:00-17:00 .