הפעלת כרטיס איפ"א

מס' תעודת זהות:      
מס' ת.ז. כולל סיפרת ביקורת ללא אפסים משמאל
למס' הזהות
מס' כרטיס חבר:      
16 ספרות המופיעות על גבי כרטיס החבר
קוד אבטחה:    
 
Visual verification